2017-09-21 13:49:46

/

Armii Krajowej 4 - Remont nadproża nad drzwiami wejściowymi

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu nadproża nad drzwiami wejściowymi od strony podwórza w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 4 w Gołdapi.
Instrukcja
Przedmiar robót
Formularz ofertowy