Monthly archive for październik 2018

Kościuszki 8 – wzmocnienie płyty stropowej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wzmocnienia płyty stropowej nad piwnicą pod lokalem nr 1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 8 w Gołdapi. Instrukcja Przedmiar Formularz ofertowy Image Image161018071720 Image161018071822 Image161018071853 Image161018071922 Image161018071939

Więcej

Mazurska 11- dokumentacja konserwatorska i techniczna II

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o działając w imieniu Gminy Gołdap ponownie zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w zakresie planowanego remontu budynku. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Mazurska 11 – wynik zapytania

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o., informuje, iż w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym „Wykonania dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w Gołdapi” wpłynęły 3 oferty cenowe: – 92 250,00 zł brutto, – 50 307,00 zł brutto, – 76 260,00 zł brutto. Nie wybrano żadnej z ofert gdyż ich wartość przekracza zaplanowany […]

Więcej

Mazurska 11- dokumentacja konserwatorska i techniczna

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o działając w imieniu Gminy Gołdap zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w zakresie planowanego remontu budynku. Szczegóły w załącznikach poniżej Instrukcja Mazurska 11 Formularz ofertowy Mazurska 11

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł