2018-10-18 16:08:41

/

Mazurska 11- dokumentacja konserwatorska i techniczna II

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o działając w imieniu Gminy Gołdap ponownie zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w zakresie planowanego remontu budynku.
Instrukcja
Formularz ofertowy