2018-10-12 19:36:40

/

Mazurska 11 - wynik zapytania

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o., informuje, iż w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym „Wykonania dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w Gołdapi” wpłynęły 3 oferty cenowe:
– 92 250,00 zł brutto,
– 50 307,00 zł brutto,
– 76 260,00 zł brutto.

Nie wybrano żadnej z ofert gdyż ich wartość przekracza zaplanowany na ten cel budżet.