Monthly archive for październik 2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac polegających na izolacji fundamentów, odwodnieniu terenu (odprowadzenie wód gruntowych, opadowych) oraz utwardzenie terenu posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie remontu – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania remontu polegającego na izolacji fundamentów, odwodnieniu terenu (odprowadzenie wód gruntowych, opadowych) oraz utwardzenie terenu posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi. Instrukcja do przedstawienia oferty cenowej Formularz ofertowy Przedmiar WODY GRUNTOWE WODY OPADOWE WODY GRUNTOWE I OPADOWE UTWARDZENIE TERENU STUDNIE REWIZYJNE 1 STUDNIE REWIZYJNE 2 STUDNIE REWIZYJNE 3 STUDNIA CHŁONNA ODP. WÓD GRUNT. ODP. WÓD […]

Więcej

Wybór oferty na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu – Mazurska 11

W załączniku protokół z dnia 16.10.2020 z otwarcia ofert. Protokół Informujemy iż wybrano ofertę nr 1.

Więcej

Wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu budynku Mazurska 11 w Gołdapi z wykonaniem inwentaryzacji konserwatorskiej więźby dachowej. Instrukcja do wykonania projektu Formularz ofertowy

Więcej