2020-10-21 11:09:17

/

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac polegających na izolacji fundamentów, odwodnieniu terenu (odprowadzenie wód gruntowych, opadowych) oraz utwardzenie terenu posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi.
Instrukcja
Formularz ofertowy