Monthly archive for październik 2021

Wymiana ław kominiarskich – Kościuszki 16

Zapraszamy do składania ofert na wymianę ław kominiarskich na WM Kościuszki 16 w Gołdapi. formularz ofertowy instrukcja – Kościuszki 16

Więcej

Wymiana pionu kanalizacyjnego – Kościuszki 16

Zapraszamy do składania ofert na wymianę pionu kanalizacyjnego w budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi. formularz ofertowy instrukcja – Kościuszki 16

Więcej

Konserwacja belek stalowych stropu nad piwnicami – Okrzei 8

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie konserwacji belek stalowych stropu nad piwnicami w budynku Okrzei 8 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Dobór, zakup i montaż kotła c.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącego – Słoneczna 3

Zapraszam do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic – Kościuszki 6

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 6 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: Instrukcja do wykonania oferty formularz ofertowy Przedmiar robót

Więcej

Dobór, dostawa, montażu i uruchomienia słupków automatycznych parkingowych – Partyzantów 27B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu słupków automatycznych parkingowych na posesji budynku Partyzantów 27B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Mycie fragmentu elewacji i naprawa uszkodzeń w elewacji – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na mycie fragmentu elewacji i naprawę uszkodzeń w elewacji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie oceny stanu technicznego stropu – Okrzei 8

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie oceny stanu technicznego stropu w budynku mieszkalnym przy ulicy Okrzei 8 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Dobór, zakup i przechowanie kotła centralnego ogrzewania

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i przechowanie w depozyt do czasu montażu kotła centralnego ogrzewania 5 klasy emisyjności z certyfikatem Ekoprojekt zgodnie z obowiązującymi przepisami. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Ekspertyza techniczna dotycząca sposobu zabezpieczenia przed spękaniami – ADM w Gołdapi

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej sposobu zabezpieczenia obiektu przed spękaniami występującymi na ścianach budynku Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł