2021-10-15 15:32:08

/

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic - Kościuszki 6

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 6 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy
Przedmiar robót