Monthly archive for grudzień 2022

Życzenia Świąteczne 2022

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności Prezes Zarządu Jan Modzalewski oraz pracownicy ADM w Gołdapi

Więcej

Przeglądy w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych

Zapraszamy do składania ofert na przeglądy w zakresie, o którym mówi art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i usługowych (badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów). Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy – instalacja […]

Więcej

Wykonanie przeglądów instalacji odgromowej na budynkach

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów w zakresie określonym zapisami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Oferta dotyczy przeglądu instalacji odgromowej na budynkach. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy – odgromówka Instrukcja odgromówka

Więcej

Wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami ustawy Prawo budowlane

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł