2022-12-21 10:34:22

/

Przeglądy w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych

Zapraszamy do składania ofert na przeglądy w zakresie, o którym mówi art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i usługowych (badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy – instalacja elektryczna lokale
Instrukcja -instalacja elektryczna lokale