Przeglądy w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych

Zapraszamy do składania ofert na przeglądy w zakresie, o którym mówi art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i usługowych (badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy – instalacja elektryczna lokale
Instrukcja -instalacja elektryczna lokale

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł