2022-08-06 16:51:14

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania - Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i
utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi.
Instrukcja
formularz ofertowy