2020-11-05 13:23:23

/

Likwidacja zagrzybienia w lokalu nr 6 - Jaćwieska 19

Zapraszamy do składania ofert na określenie przyczyny zawilgocenia / zagrzybienia lokalu mieszkalnego oraz wykonania prac mających na celu likwidację zagrzybienia w lokalu nr 6 przy ul. Jaćwieska 19 w Gołdapi.
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy