2021-06-16 10:10:18

/

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - A. Krajowej 34

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac polegających na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 27 segmentów balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Armii Krajowej 34 w Gołdapi, na dz. nr ewid. 943/6 i 943/63 w obrębie ewidencyjnym Gołdap 2.
Instrukcja
formularz ofertowy