2021-03-01 21:29:36

/

Rozbudowa budynku o 27 segmentów balkonowych - Armii Krajowej 34

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane polegające na dobudowie balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Instrukcja – balkony
Formularz ofertowy
Przedmiar
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT BUDOWLANY
POMIAR ELEWACJI Geodeta
GEOLOGIA

ST-00 – Wymagania ogólne
ST-01 Wykop i zasypanie wykopów
ST-02 ZIELEŃ
ST-03 Roboty zbrojarskie
ST-04 Roboty betonowe i żelbetowe
ST-05 Roboty izolacyjne
ST-06 Konstrukcje stalowe
ST-07 – wymiana stolarki
ST-08 – ETICS