2022-05-18 23:22:56

/

Strefa ruchu na posesji budynku WM Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie:
– dokumentacji – projekt organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień,
– demontażem znaków dotyczących wprowadzonej strefy zamieszkania,
– zakupem, montażem przewidzianych w projekcie znaków drogowych wprowadzających strefę ruchu,
na posesji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi.

formularz ofertowy
Instrukcja