2020-03-10 23:05:45

/

Wykonanie dokumentacji technicznej - Kościuszki 6

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień wraz z robotami towarzyszącymi – dotyczy izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód w budynku WM Kościuszki 6 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy