Wykonanie konserwacji belek stalowych w poziome stropu w piwnicy – Tatyzy 7

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie konserwacji belek stalowych stropu w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej u. Tatyzy 7 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy