2022-09-05 23:16:08

/

Wykonanie zaleceń z kontroli stanu technicznego budynku - Górna 15 (ogłoszenie nr 2)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznej i 5-letniej kontroli stanu technicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 15 w Gołdapi (ogłoszenie nr 2).
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty