Aktualności

Zwolnienie z poboru opłaty targowej

Informacja Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku sprzedający na targowicy na terenie Gminy Gołdap są zwolnieni z opłaty targowej. Zaniechanie poboru opłaty targowej jest wprowadzone w związku z wejściem w życie przepisu art. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o […]

Więcej

Przystosowanie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. do miejskiego ogrzewania systemowego – Kościuszki 16

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót polegających na rozprowadzeniu bądź przystosowaniu istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi do miejskiego ogrzewania systemowego. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja do wykonania oferty Formularz ofertowy

Więcej

Protokół z otwarcia ofert na rozprowadzenie pionów instalacji c.o. i c.w. – Kościuszki 16

Szczegóły dotyczące protokołu z dnia 18.12.2020 z otwarcia ofert na rozprowadzenie pionów instalacji c.o. i c.w. – Kościuszki 16 – w załączniku poniżej: Image231220071708

Więcej

Rozprowadzenie pionów instalacji c.o. i c.w. – Kościuszki 16

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie / rozprowadzenie pionów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem szafek natynkowych z wyprowadzeniem do 12 – stu mieszkań oraz montażem 24 sztuk urządzeń pomiarowych na budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi – na trzech klatkach schodowych. Przedmiar Projekt cz. rysunkowa Projekt cz. opisowa Instrukcja – Kościuszki 16 Formularz ofertowy

Więcej

Otwarcie ofert cenowych na demontaż blaszanego kontenera

Przedstawiamy wyniki z otwarcia ofert cenowych na demontaż blaszanego kontenera transport i ponowny montaż. Z wybranym wykonawcą będziemy kontaktować się telefonicznie. Image041220102322

Więcej

Przeglądy w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy Prawo budowlane

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków i lokali Gminy Gołdap zaprasza do składania ofert na przeglądy w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2020 roku, poz. 1333). Szczegóły w załączniku poniżej: Ogłoszenie – przeglądy

Więcej

Określenie przyczyny zawilgocenia / zagrzybienia lokalu mieszkalnego – Jaćwieska 19

Zapraszamy do składania ofert na określenie przyczyny zawilgocenia / zagrzybienia lokalu mieszkalnego oraz oszacowanie kosztów na wykonanie zaleceń w lokalu nr 6 przy ul. Jaćwieska 19 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Demontaż, transport i ponowny montaż blaszanego kontenera gospodarczego

Zapraszamy do składania ofert na demontaż blaszanego kontenera gospodarczego, transport i ponowny montaż. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Informacja dotycząca zamiaru likwidacji grobów

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o. działająca w imieniu Gminy Gołdap informuje, że w oparciu o ustawę z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 ze zmianami) oraz Regulaminem korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 r. (paragraf 8 punkt 4) – informuje o […]

Więcej

Likwidacja zagrzybienia w lokalu nr 6 – Jaćwieska 19

Zapraszamy do składania ofert na określenie przyczyny zawilgocenia / zagrzybienia lokalu mieszkalnego oraz wykonania prac mających na celu likwidację zagrzybienia w lokalu nr 6 przy ul. Jaćwieska 19 w Gołdapi. Instrukcja do wykonania oferty Formularz ofertowy

Więcej