Aktualności

Usługa wywozu szamba – Budziska Leśne 1 gm. Kruklanki

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wywozie szamba. Dotyczy WM Budziska Leśne 1 gm. Kruklanki powiat Giżycko. Formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Czyszczenie rynien – Budziska Leśne 1 gm. Kruklanki

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi czyszczenia rynien budynku WM Budziska Leśne 1 gm. Kruklanki powiat Giżycko. Formularz ofertowy Instrukcja – Budziska Leśne 1

Więcej

Rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u. – Armii Krajowej 34

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót polegających na rozprowadzeniu instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych budynku WM Armii Krajowej 34 w Gołdapi. Instrukcja Formularz ofertowy Przedmiar Uwaga! – duży rozmiar pliku.

Więcej

Wykonanie przedmiaru robót – rozbiórka pieców kaflowych, trzonów kuchennych i prace towarzyszące

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przedmiaru robót dla inwestycji polegającej na rozbiórce pieców kaflowych i trzonów kuchennych oraz prac towarzyszących. Formularz ofertowy Instrukcja – piece

Więcej

Remont pomieszczenia obsługi budynku dworca PKS w Gołdapi

Zapraszamy do składania ofert cenowych na remont pomieszczenia obsługi budynku dworca PKS w Gołdapi. Instrukcja – pomieszczenie obsługi

Więcej

Wykonanie przeglądów budynku – Budziska Leśne 1, gm. Kruklanki

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów budynku WM Budziska Leśne 1, gm. Kruklanki powiat Giżycko. Formularz ofertowy Instrukcja – Budziska Leśne 1

Więcej

Remont elewacji z ociepleniem oraz remont dachu – Górna 15

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu elewacji z ociepleniem i wykonaniem kolorystyki oraz remontu dachu z wymianą pokrycia na nową dachówkę ceramiczną w budynku WM Górna 15 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja do wykonania oferty Formularz ofertowy Przedmiar robót

Więcej

Remont dachu i ścian zewnętrznych – Siedlisko 16

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu i ścian zewnętrznych budynku WM Siedlisko 16 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja do wykonania oferty Formularz ofertowy Przedmiar robót

Więcej

Dostawa i montaż stolarki okiennej

Zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi. formularz ofertowy instrukcja -okna

Więcej

Wykonanie zaleceń kominiarskich – Kościuszki 18

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń kominiarskich na budynku WM Kościuszki 18 w Gołdapi. formularz ofertowy instrukcja – Kościuszki 18

Więcej