Aktualności

Armii Krajowej 34 – informacja z otwarcia ofert

Szczegóły w załączniku:

Więcej

Wykonanie pionowej izolacji fundamentów w budynku Partyzantów 28

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na: „Wykonanie pionowej izolacji fundamentów w budynku Partyzantów 28” Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 28.06.2019 r. do godziny 15:00. Formularz ofertowy Instrukcja fundamenty Partyzantów 28 dodatkowe informacje

Więcej

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 34

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi” Szczegóły w załącznikach poniżej: Zapytanie ofertowe Informacje o ogłoszeniu Załącznik nr 1 – formularz ofertowy załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunkó udziału w zapytaniu ofertowym załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr […]

Więcej

Izolacja pionowa fundamentów – Partyzantów 28

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 28 zaprasza wykonawców do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w budynku Partyzantów 28”. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja Dodatkowe informacje Formularz ofertowy

Więcej

Projekt i kosztorys – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu wraz z kosztorysami dotyczącego renowacji ścian z kolorystyką oraz na wymianę pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja Dokumentacja foto Formularz ofertowy

Więcej

Remont klatki schodowej – Górna 25

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 25 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont klatki schodowej. Szczegóły w załącznikach poniżej: Zapytanie ofertowe Górna 25 Formularz ofertowy Górna 25

Więcej

Ogrodzenie posesji Partyzantów 27B – słupki hydrauliczne

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na dostawę, montaż i podłączenie ogrodzenia posesji budynku Partyzantów 27B w postaci słupków hydraulicznych, sterowanych za pomocą pilotów. Szczegóły w załącznikach: Zapytanie ofertowe słupki Partyzantów 27 B formularz ofertowy słupki Partyzantów 27 B mapka partyzantów 27 B

Więcej

Ogrodzenie posesji Partyzantów 27B – szlaban z napędem

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na dostawę, montaż i podłączenie ogrodzenia posesji budynku Partyzantów 27B w postaci szlabanu z napędem, sterowanego za pomocą pilotów. Szczegóły w załącznikach: Zapytanie ofertowe szlaban Partyzantów 27 B formularz ofertowy szlaban Partyzantow 27 B mapka partyzantów 27 B

Więcej

Termomodernizacja budynku – Kolejowa 8

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Kolejowej 8 w Gołdapi. Załączniki: instrukcja remont formularz ofertowy remont Kolejowa 8 Elewacja południowa Kolejowa 8 -Elewacja północna Kolejowa 8. Elewacje szczytowe pdf Kosztorys Slepy -budynek Kosztorys ślepy – klatka Projekt Przedmiar – klatka Przedmiar – budynek

Więcej

Projekt wraz z kosztorysami – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu wraz z kosztorysami dotyczącego renowacji ścian z kolorystyką oraz na wymianę pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach poniżej: instrukcja projekt Mazurska 11 konser dokumentacja mazurska 11 gołdap foto formularz ofertowy Mazurska 11 konser

Więcej