Aktualności

Utwardzenia nawierzchni na zapleczu budynków – Armii Krajowej 11 i 13

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na: „Utwardzenia nawierzchni na zapleczu budynków położonych przy ul. Armii Krajowej 11 i Armii Krajowej 13”. Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 22.10.2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4, […]

Więcej

Wykonanie termomodernizacji – Górna 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku Górna 23. Instrukcja Formularz ofertowy Kosztorys Ślepy Mapka Górna 23 Przedmiary Projekt cz. 1 Projekt cz. 2

Więcej

Remont budynku mieszkalnego – Siedlisko 16

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego (remont dachu i zabezpieczenie ścian ) w miejscowości Siedlisko 16” Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 11.10.2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4 […]

Więcej

Wymianę stolarki okiennej – Okrzei 3

Zapraszamy do składania ofert na wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ulicy Okrzei 3 mieszkania nr 1 w Gołdapi. formularz ofertowy – Okrzei 3 instrukcja – Okrzei 3 m 1

Więcej

Wykonanie izolacji pionowej fundamentów – Partyzantów 28

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na: „Wykonanie izolacji pionowej fundamentów od strony północnej i wschodniej w budynku Partyzantów 28” Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 30.09.2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4, lub tel. […]

Więcej

Dobudowa dwóch wiatrołapów – Kolejowa 8

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na zadanie pn.: „Dobudowa dwóch wiatrołapów do budynku mieszkalnego Kolejowa 8”. Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 20.09.2019 r. do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 8:00 w pok. nr 4 w […]

Więcej

Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej – Armii Krajowej 34

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegającego na przebudowie kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli rozdzielczych przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach poniżej: Zapytanie ofertowe A.K 34 przeniesienie mediów Formularz ofertowy na przeniesienie mediów Armii Krajowej 34 Projekt media Wrmii Krajowej 34

Więcej

Usunięcie drzew – Partyzantów 27B

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na usunięcie 5 sztuk drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach pozostałych drzew wraz z uprzątnięciem terenu po wykonanych pracach na posesji Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 27B w Gołdapi. Zapytanie ofertowe drzewa Partyzantów 27 B Formularz ofertowy drzewa Partyzantow 27 B Mapka

Więcej

Armii Krajowej 34 – zawiadomienie o wyborze oferty

Szczegóły w załącznikach Zawiadomienie o wyborze oferty Onformacja o ogłoszeniu – wybranym wykonawcy

Więcej

Armii Krajowej 34 – informacja z otwarcia ofert

Szczegóły w załączniku:

Więcej