Rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u. – Armii Krajowej 34

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót polegających na rozprowadzeniu instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych budynku WM Armii Krajowej 34 w Gołdapi.
Instrukcja
Formularz ofertowy
Przedmiar Uwaga! – duży rozmiar pliku.