Rozprowadzenie instalacji c.o. i ciepłej wody – Kościuszki 16

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie dokumentacji technicznej: projekt wykonawczy rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi.
Instrukcja
Warunki przyłączenia
Formularz ofertowy