Wykonanie izolacji pionowej fundamentów – 1 II

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o.zaprasza wykonawców do składania ofert na „Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w budynku Kościuszki 1”.
Instrukcja fundamenty
Formularz ofertowy