Monthly archive for wrzesień 2018

Termomodernizacja budynku Suwalska 15 – aktualizacja

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na „Wykonanie termomodernizacji budynku Suwalska 15”. Formularz ofertowy remont Instrukcja remont Kolorystyka Suwalska Projekt Suwalska 15 Przedmiar Suwalska 15 Zawiadomienia: zawiadomienie z otwarcia ofert

Więcej

Remont klatki schodowej – Warszawska 6

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na „Remont klatki schodowej w budynku Warszawska 6 w Gołdapi”. Załączniki: Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Remont piwnicy – Kościuszki 10

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 10 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont piwnicy. Załączniki: Ogłoszenie Formularz ofertowy

Więcej

Remont klatki schodowej – Armii Krajowej 42

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 42 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont klatki schodowej. Załączniki: Ogłoszenie Formularz ofertowy

Więcej

Remont budynku 11 Listopada 2

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar dla zadania pod nazwą „Remont budynku 11 Listopada 2”. Załączniki: Instrukcja dla wykonawców Formularz ofertowy

Więcej