2018-09-10 21:05:32

/

Remont klatki schodowej - Warszawska 6

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na „Remont klatki schodowej w budynku Warszawska 6 w Gołdapi”.

Załączniki:
Instrukcja
Formularz ofertowy