Monthly archive for maj 2022

Uzupełnienie ubytku ocieplenia w nadprożu okiennym – Nadbrzeżna 13

Zapraszamy do składania ofert na uzupełnienie ubytku ocieplenia w nadprożu okiennym wraz z pracami towarzyszącymi na budynku WM Nadbrzeżna 13 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku Partyzantów 27 B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalnego oraz gospodarczego – Przytorowa 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Przytorowa 1 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Remont korytarza piwnicznego wraz z piwnicą (po pożarze) – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu korytarza piwnicznego wraz z piwnicą (po pożarze) w budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Strefa ruchu na posesji budynku WM Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: – dokumentacji – projekt organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień, – demontażem znaków dotyczących wprowadzonej strefy zamieszkania, – zakupem, montażem przewidzianych w projekcie znaków drogowych wprowadzających strefę ruchu, na posesji budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Przegląd przewodów kominowych – Partyzantów 27

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych – Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 27 w Gołdapi. Zapytanie cenowe formularz ofertowy – czyszczenie rynien formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego – Górna 23 (ogłoszenie nr 2)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi Załączniki: Instrukcja do wykonania oferty formularz ofertowy Przedmiar robót Pzredmiar robót 2

Więcej

Wykonanie robót budowlanych – Górna 23 (ogłoszenie nr 2)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi Załączniki: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty Przedmiar robót

Więcej

Wykonanie zaleceń kominiarskich – Kościuszki 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 3 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Konserwacja belek stalowych stropów w piwnicach – Kościuszki 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie konserwacji belek stalowych stropów w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 3 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł