2015-05-22 12:08:47

/

Program odpracowywania długów komunalnych

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia alternatywnej formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych. Przepisy pozwolą na odpracowanie w jednej z gołdapskich instytucji długu najemców z tytułu zadłużenia czynszowego w lokalach gminnych.

Zarządzenie w sprawie odpracowywania długów komunalnych to realny, potrzebny mieszkańcom mechanizm. Wierzę w to, że dzięki programowi uda się pomóc gołdapianom, którzy przez różne sytuacje życiowe nie mogli płynnie dokonywać opłat z tytułu najmu lokali gminnych – mówi Tomasz Luto, burmistrz Gołdapi.

Zarządzenie skierowane jest do osób zajmujących lokale gminne, zadłużonych z tytułu opłat, posiadających sądowy tytuł egzekucyjny.

Mam nadzieję, że program wzorowany na najlepszych rozwiązaniach w Polsce przyczyni się zarówno do zniwelowania długów osób potrzebujących, jak i jednoczesnej niwelacji zadłużenia gminy – dodaje burmistrz.

Przypomnijmy, że obecny dług czynszowy gminy oscyluje w granicach 2,5 miliona złotych.

Do pobrania: Zarządzenie wraz z załącznikami