2021-07-14 11:07:58

/

Wykonanie zaleceń z 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego budynku - 11 LISTOPADA 10

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 10 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty