Termomodernizacja budynku Suwalska 15 – aktualizacja

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na „Wykonanie termomodernizacji budynku Suwalska 15”.
Formularz ofertowy remont
Instrukcja remont
Kolorystyka Suwalska
Projekt Suwalska 15
Przedmiar Suwalska 15

Zawiadomienia:
zawiadomienie z otwarcia ofert