2017-06-27 11:02:04

/

11 Listopada 5 – remont klatek schodowych

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 5 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont dwóch klatek schodowych.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy