Monthly archive for luty 2022

Dobór, zakup i montaż kotła c.o. wraz z demontażem istniejącego – Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Prace remontowe w lokalu nr 4 – Górna 25

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac remontowych w lokalu nr 4 przy ulicy Górnej 25 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Remont klatki schodowej, dachu oraz prace towarzyszące – Wojska Polskiego 12

Zapraszamy do składania ofert na remont klatki schodowej, dachu oraz prace towarzyszące na budynku WM Wojska Polskiego 12 w Gołdapi. formularz ofertowy przedmiar Instrukcja – Wojska Polskiego 12

Więcej

Protokół z otwarcia ofert na przeglądy instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i usługowych

Protokół z otwarcia ofert na przeglądy instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i usługowych w załączniku: doc00653820220221071611

Więcej

Protokół z otwarcia ofert na przegląd instalacji odgromowych

Protokół z otwarcia ofert na przegląd instalacji odgromowych w załączniku: Protokół

Więcej

Wykonanie projektu budowlanego – Wojska Polskiego 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania prac polegających na zamurowaniu wsypu piwnicznego oraz powiększenia i zmniejszenia otworów w ścianie nośnej w celu zamontowania stolarki drzwiowej w budynku WM Wojska Polskiego 12 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania projektu

Więcej

Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania nawiewu powietrza do pomieszczeń piwnicznych – Okrzei 8

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania nawiewu powietrza do pomieszczeń piwnicznych oraz odizolowania drewnianego wymianu od komina na budynku Okrzei 8 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania projektu

Więcej

Wykonanie przeglądu instalacji odgromowej na budynkach

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, oferta dotyczy przeglądu instalacji odgromowej na budynkach. formularz ofertowy -odgromówka instrukcja – odgromówka

Więcej

Przeglądy instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i usługowych

Zapraszamy do składania ofert na przeglądy w zakresie, o którym mówi art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – instalacje elektrycznej w lokalach mieszkalnych i usługowych (badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów). formularz ofertowy -przeglądy instrukcja – przeglady

Więcej

Wykonanie zaleceń z opinii kominiarskiej – Mickiewicza 7

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z opinii kominiarskiej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 7; 19-500 Gołdap. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł