2022-02-08 22:35:21

/

Przeglądy instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i usługowych

Zapraszamy do składania ofert na przeglądy w zakresie, o którym mówi art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – instalacje elektrycznej w lokalach mieszkalnych i usługowych (badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).
formularz ofertowy -przeglądy
instrukcja – przeglady