2022-02-08 22:31:58

/

Wykonanie zaleceń z opinii kominiarskiej - Mickiewicza 7

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z opinii kominiarskiej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 7; 19-500 Gołdap.
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty