2022-02-08 22:37:45

/

Wykonanie przeglądu instalacji odgromowej na budynkach

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, oferta dotyczy przeglądu instalacji odgromowej na budynkach.
formularz ofertowy -odgromówka
instrukcja – odgromówka