2016-04-11 09:25:35

/

ADM Gołdap - czujki dymu

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej na instalację czujki dymu w pomieszczeniu budynku ADM – u.

Termin przyjmowania ofert do 13.04.2016 r.

Szczegółowy zakres powyższych prac prosimy uzgadniać z Działem Technicznym pokój nr 4 lub telefonicznie 662 146 430.