2016-04-11 09:26:25

/

ADM Gołdap - drobne prace remontowe

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie drobnych prac remontowych – malowanie, terakota w pomieszczeniach budynku ADM – u.

Szczegółowy zakres powyższych prac prosimy uzgadniać z Działem Technicznym pokój nr 4 lub telefonicznie 662 146 430.