2020-04-24 21:28:57

/

ADM zamknięta dla interesantów do odwołania

O G Ł O S Z E N I E

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 19 KWIETNIA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

PREZES ZARZĄDU ADM W GOŁDAPI SPÓŁKA Z O.O. INFORMUJE, ŻE ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH ZOSTAJE ZAMKNIĘTA DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA.

Wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub mailowo.
Nr telefonu: 87 615-02-81 sekretariat
Adres e-mail: info@admgoldap.pl

NAJEMCY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH WPŁAT MOGĄ DOKONYWAĆ POPRZEZ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ LUB NA NR RACHUNKU BANKOWEGO
BS OLECKO O/GOŁDAP 749339 0006 0040 0405 4915 0001

Prezes Zarządu
dr Marcin Misiewicz