2023-09-18 16:58:13

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. – Jaćwieska 19

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 8 przy ul. Jaćwieska 19 w Gołdapi.
Zapytanie ofertowe Jaćwieska 19
formularz ofertowy JAćwieska 19