2023-09-18 17:05:35

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. – Kościuszki 8

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Kościuszki 8 w Gołdapi.
Zapytanie ofertowe Kościuszki 8
formularz ofertowy kościuszki 8