2021-07-07 19:18:37

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. - Lipowa 1 (ogłoszenie 2)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 1 przy ul. Lipowej 1 w Gołdapi.
Instrukcja
Formularz ofertowy