2021-06-17 16:28:21

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. - Lipowa 1

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 1 przy ul. Lipowej 1 w Gołdapi.
Instrukcja
formularz ofertowy