2023-06-29 12:50:41

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. oraz pracami towarzyszącymi - ul.Lipowa 5

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 2 przy ul.Lipowa 5 w Gołdapi.

Zapytanie ofertowe gmina piec-1
formularz ofertowy Lipowa 5