2020-04-17 19:10:15

/

Dokumentacja techniczna - Niedrzwica 24

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar, uzyskanie wszelkich
pozwoleń i uzgodnień dla zadania pod nazwą„Przebudowa poddasza w celu adaptacji na pomieszczenie mieszkalne wraz z remontem konstrukcji dachu budynku Niedrzwica 24 oraz robotami towarzyszącymi”.
Formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty