2020-08-12 09:57:32

/

Dokumentacja techniczna przyłącza i węzła cieplnego - Kościuszki 18

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie dokumentacji technicznej: projekt wykonawczy przyłącza cieplnego ze schematem instalacji alarmowej oraz projekt węzła cieplnego na budynku WM Kościuszki 18 w Gołdapi.
Instrukcja
Formularz ofertowy
Warunki