2016-03-04 10:02:53

/

Kościuszki 16 - cz.2

Przedłużamy termin składania ofert do 22 marca 2016.

Zamieszczamy instrukcję do wykonania oferty na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku Kościuszki 16 w Gołdapi wraz z załącznikami.

Instrukcja
Formularz ofertowy
Przedmiar str 1
Przedmiar str 2
Przedmiar str 3
Przedmiar str 4
Przedmiar str 5