2022-07-06 09:00:42

/

Montaż szamba szczelnego wraz z kanalizacją, poziomów i pionów kanalizacyjnych – Niedrzwica 24 (II)

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap ponownie zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane polegające na instalacji zbiornika na nieczystości płynne o pojemności 10 m3 wraz z kanalizacją sanitarną odprowadzającą ścieki do szamba, poziomów i pionów kanalizacyjnych wraz z odpowietrzeniem w postaci kominka wyprowadzonego ponad dach budynku. Na wyjściu z budynku projektuje się studzienkę kanalizacyjną inspekcyjną DN315 mm.
Instrukcja
formularz ofertowy
Przedmiar
Projekt budowlany str 6
Projekt budowlany str 5
Projekt budowlany str 4
Projekt budowlany str 3
Projekt budowlany str 2
Projekt budowlany str 1