2020-03-24 13:31:17

/

Ogłoszenie wyników-wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zabezpieczenia ścian konstrukcyjnych - Górna 15

Ogłoszenie wyników na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zabezpieczenia ścian konstrukcyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 15 w Gołdapi.
Protokół