2021-07-21 09:37:27

/

Pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego oraz prowadzenie badań - Mazurska 13

Wykonawca złoży ofertę cenową na pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z badaniami nad pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza wodociągowego od istniejącej sieci wodociągowej miejskiej przy ul. Mazurskiej do instalacji wewnętrznej lokalowej przy ul. Mazurskiej 13 w Gołdapi, gm. loco, woj. warmińsko – mazurskie, na działce nr 1960/50.
Instrukcja
formularz ofertowy