Prace remontowe w lokalu nr 23 – Paderewskiego 29A

Zapraszamy do składania ofert na prac remontowych w lokalu nr 23 w budynku przy ulicy Paderewskiego 29A w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł