2023-01-12 13:30:30

/

Prace remontowe w lokalu nr 23 - Paderewskiego 29A

Zapraszamy do składania ofert na prac remontowych w lokalu nr 23 w budynku przy ulicy Paderewskiego 29A w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty