2020-06-04 09:26:47

/

Projekt przyłącza cieplnego i węzła cieplnego - Kościuszki 16

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie dokumentacji technicznej: projekt wykonawczy przyłącza cieplnego ze schematem instalacji alarmowej oraz projekt węzła cieplnego na budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi.
Formularz ofertowy
Instrukcja
Warunki przyłączenia