2020-08-13 15:18:46

/

Projekt wykonawczy rozprowadzenia instalacji c.o. i c.w. - Kościuszki 18

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie dokumentacji technicznej: projekt wykonawczy rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na budynku WM Kościuszki 18 w Gołdapi:
Instrukcja
Warunki
Formularz ofertowy